דף הבית אודות גיליונות קודמים כנסים וארועים רכישת מינוי צרו קשר Online first
כרך נא גיליון 1, ינואר 2017
רשימת מאמרים
ביטויי הקורבנוּת בעיתונות הישראלית במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
הדר בירן ודניאל בר־טל
סרט לבן, פדגוגיה שחורה: המבט הישראלי על דפוסי גידול ילדים בגרמניה
גד יאיר ורעות מירום
על ערביוּת וכמיהה לשִכחה: גורלה הסופי של קינת הנשים בהיסטוריה האורָלית של עולי תימן
טובה גמליאל
החזון וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי ושל פדגוגיות התבוננות
אורן אֶרגז
הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית
סיגלית צמח ואורלי שפירא־לשצ'ינסקי
מנהלים מעל ומעבר: ההתנהגות האזרחית הארגונית בקרב מנהלי בית ספר
ליאורה נוטוב ואנית סומך
פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי
זאב קאים ושלמה רומי
אופטימיות לא זהירה: כלי למדידת אופטימיות מן הטיפול התרופתי באיידס
גידי רובינשטיין
אמפתיה בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת בסכמות קוגניטיביות פונקציונליות של מטפלים ומטופלים
טלי שימקין
יעל אידיסיס ויובל וולף
חשיפה של מחלת הנפש של בן או בת ואיכות החיים של ההורים
רבקה דינר זיסק
רבקה תובל משיח ושלמה קרביץ
המפגש הבין־תרבותי של מטפלים פיליפינים עם הזקנים הישראלים שבטיפולם ועם בני משפחותיהם
אורנה אשכנזי וליאת איילון
טיפולוגיה חדשנית של המושג שעמום והשלכותיה על ייעוץ תעסוקתי
ענת רפופורט
לינה משותפת, מִשמוּע הגוף ואיפוק בהבעת רגשות בעיני בוגרי קיבוץ
גלי פלטי
תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולתו?
ענת אשד ויובל וולף
הבדלים בין־תרבותיים בדירוג חומרתם של מעשי רצח במשפחה בחברה רב־תרבותית
יובב עשת וציפי סלע
האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה
ליאת קוליק ואור כץ

האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה

ליאת קוליק ואור כץ


מטרת המחקר הייתה לבחון הבדלים באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים זוגיים, בחלוקת העבודה בבית ובעמדות כלפי מגדר בקרב אנשים עובדים, גברים ונשים, המשתייכים למשפחות בעלות דפוסי פרנסה שונים. דפוסי הפרנסה שנבחנו היו הדפוס המסורתי, שבו הכנסת הגבר גבוהה מהכנסת האישה, הדפוס השוויוני, שבו הכנסת הגבר דומה להכנסת האישה, והדפוס החדשני, שבו הכנסת האישה גבוהה מהכנסת הגבר. המדגם הורכב מ־187 משתתפים, מהם 76 גברים ו־111 נשים, המועסקים בתחומי עיסוק מגוונים. על סמך תאוריית המשאבים היחסיים אפשר לשער כי ההבדלים במאפייניה של פעילות הגומלין הזוגית יתבססו על יתרון של אחד מבני הזוג על פני רעהו במשאב ההכנסה. לעומת זאת, לפי גישת האידאולוגיה המגדרית יתבססו ההבדלים דווקא על מערך המוסכמות באשר לתפקידי המינים. ממצאי המחקר העלו הבדלים בולטים בין משתתפי המחקר ביחסיהם הזוגיים ובעמדותיהם כלפי הבדלים בין המינים לפי דפוס הפרנסה הקיים אצלם: גברים המשתייכים לדפוס הפרנסה השוויוני והחדשני גילו עמדות שוויון כלפי מגדר יותר מגברים המשתייכים לדפוס הפרנסה המסורתי. כמו כן, בדפוס הפרנסה השוויוני נטו הגברים יותר מן הנשים לפתור קונפליקטים זוגיים באמצעות אסטרטגיה של פשרה. ממצאי המחקר מצביעים על התרומה הרבה שיש לדפוסי הפרנסה החדשים להסבר השוני באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים זוגיים, בחלוקת העבודה בבית ובעמדות כלפי מגדר, בפרט בקרב גברים. תאוריית המשאבים היחסיים וגישת האידאולוגיה המגדרית מצליחות יחד להסביר את ממצאי המחקר.

The study aims to examine the differences between husbands and wives in their approaches towards spousal conflict resolution strategies, division of household tasks, and gender role attitudes in dual-earner couples with different types of earning patterns, including both male and female participants. The earning patterns examined in this study were defined as "traditional" (the man earns more than the woman), "egalitarian" (both spouses earn the same), and "innovative" (the woman earns more than the man). The research sample consisted of 187 participants (76 men and 111 women) who worked in various occupations. Based on the relative resource theory, it was hypothesized that the differences in measures of spousal interaction would be based on the advantage that one partner has over the other with regard to income. In contrast, and based on the gender ideology approach, it was assumed that differences would derive from discrepancies in each partner's set of gender role norms. The men in both the egalitarian and innovative earning patterns expressed more liberal gender role attitudes than did the men in the traditional and egalitarian earning pattern. Furthermore, among couples in the egalitarian earning pattern, men showed a greater tendency to use the strategy of compromise in resolving spousal conflicts than did the female partners in those couples. The research findings highlight the contribution of new earning patterns in explaining strategies of resolving spousal conflict, division of household tasks, and gender role attitudes, especially among men. Relative resource theory and the gender ideology approach explained the research findings.
גיליונות אחרונים
הודעות
שיעמום הוא לא תמיד "סתם" שיעמום

פורסם בידיעות אחרונות

3/12/2017
מעריב | "שחררנו דעות קדומות": כך חיים 20 אלף ישראלים בגרמניה

ראיון עם פרופ' גד יאיר

1/4/2017
לא רק השכר: ההבדל האמיתי בין רופאים גברים לרופאות נשים

פורסם בוואלה

8/31/2016
ד"ר רעות שהם בתכנית סדר נשים

רשת א

8/29/2016
רווקים ורווקות באי החלטיות מתמשכת

רשת ב | שניים בשתיים

8/24/2016
דר' צמח אסיף, פסיכולוג קליני, מטפל זוגי מאונ' בר אילן- ערך מחקר על דפוסי קבלת החלטות בדייטים מספר מה מאפיין אנשים שמתקשים למצוא אהבה.

משפחה גרעינית גלי צה"ל

8/17/2016
ההיסטוריה מגיעה לאינטרנט

פורסם ב- IT Portal

8/9/2016
ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב אמהות עובדות- מחקר חדש בכתב העת מגמות.

השיחה נערכה ברשת ב' צבע הכסף יומן הכלכלה- אוגוסט 2016

8/3/2016
מחקר חדש: לאמא השפעה מכרעת על בחירתה המקצועית של הבת

פורסם בזמנים בריאים בידיעות אחרונות

10/25/2015
מדבריו של מר אליעזר שמואלי בכנס מגמות בחקר החברה הישראלית באוקטובר 2015

כנס מגמות בחקר החברה בישראל, לציון 65 שנה לכתב העת "מגמות" התקיים באוקטובר 2015 מדבריו של מר אליעזר שמואלי יו"ר הועד המנהל של מכון סאלד מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

10/15/2015