דף הבית אודות גיליונות קודמים כנסים וארועים רכישת מינוי צרו קשר Online first
כרך נא גיליון 1, ינואר 2017
רשימת מאמרים
ביטויי הקורבנוּת בעיתונות הישראלית במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
הדר בירן ודניאל בר־טל
סרט לבן, פדגוגיה שחורה: המבט הישראלי על דפוסי גידול ילדים בגרמניה
גד יאיר ורעות מירום
על ערביוּת וכמיהה לשִכחה: גורלה הסופי של קינת הנשים בהיסטוריה האורָלית של עולי תימן
טובה גמליאל
החזון וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי ושל פדגוגיות התבוננות
אורן אֶרגז
הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית
סיגלית צמח ואורלי שפירא־לשצ'ינסקי
מנהלים מעל ומעבר: ההתנהגות האזרחית הארגונית בקרב מנהלי בית ספר
ליאורה נוטוב ואנית סומך
פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי
זאב קאים ושלמה רומי
אופטימיות לא זהירה: כלי למדידת אופטימיות מן הטיפול התרופתי באיידס
גידי רובינשטיין
אמפתיה בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת בסכמות קוגניטיביות פונקציונליות של מטפלים ומטופלים
טלי שימקין
יעל אידיסיס ויובל וולף
חשיפה של מחלת הנפש של בן או בת ואיכות החיים של ההורים
רבקה דינר זיסק
רבקה תובל משיח ושלמה קרביץ
המפגש הבין־תרבותי של מטפלים פיליפינים עם הזקנים הישראלים שבטיפולם ועם בני משפחותיהם
אורנה אשכנזי וליאת איילון
טיפולוגיה חדשנית של המושג שעמום והשלכותיה על ייעוץ תעסוקתי
ענת רפופורט
לינה משותפת, מִשמוּע הגוף ואיפוק בהבעת רגשות בעיני בוגרי קיבוץ
גלי פלטי
תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולתו?
ענת אשד ויובל וולף
הבדלים בין־תרבותיים בדירוג חומרתם של מעשי רצח במשפחה בחברה רב־תרבותית
יובב עשת וציפי סלע
האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה
ליאת קוליק ואור כץ

המפגש הבין־תרבותי של מטפלים פיליפינים עם הזקנים הישראלים שבטיפולם ועם בני משפחותיהם

אורנה אשכנזי וליאת איילון


מחקר זה בדק את חוויית הטיפול והשהות של המטפל הפיליפיני בישראל לאור תפיסת ערכי התרבות שלו מבית, הנובעת מתרבותו, מדרך חינוכו ומן הניסיון שצבר בטיפול בזקני משפחתו. שיטת המחקר היא ראיונות עומק מובנים למחצה של 15 מרואיינים. שיטת הדגימה הייתה תכליתית (Purposeful Sampling) וחזרתית ((Iterative, כלומר נבנתה בהדרגה בעקבות הממצאים. מן הממצאים עולה כי מטפלים פיליפינים רואים חשיבות רבה ביצירת מערכת יחסים משפחתית עם מעסיקיהם. הם בוחנים ומעריכים את יחסיהם עם המעסיקים על־פי קיומם או חסרונם של הערכים, הנהוגים במשפחתם בפיליפינים, במערכת היחסים עם המעסיקים. ההתמודדות עם קשיים בעבודתם תוארה כתלויה בשלושה מדדים עיקריים: היכרות עם הקושי מטיפול קודם בזקני המשפחה או מדרך החינוך במשפחת המקור בפיליפינים, יחסיו של המטפל עם מעסיקיו בישראל וניסיונו המעשי הקודם בטיפול בזקני משפחתו. כאשר הקושי נתפס כמוכר מן החינוך ומן הערכים המשפחתיים שניתנו במשפחת המקור בפיליפינים, המרואיינים סיפרו כיצד הם מגייסים טכניקות התמודדות המוכרות להם מבית. כאשר הקושי נתפס כבלתי מוכר, ניתן היה להסיק מדברי המרואיינים כי תחושת השייכות למשפחת המעסיקים סייעה בהתמודדות עם הקושי, והיא לוותה בכנות ובפתיחות כלפי המעסיקים. עוד נמצא שהניסיון הטיפולי מבית קשור ליכולת המטפלים ליזום דרכי טיפול לפי אמונתם, אף בניגוד לדעת מעסיקיהם. המטפלים ה"מנוסים" הסתכנו בעימות עם המעסיקים, שלא על־פי ערכי תרבותם המעודדים צייתנות והימנעות מעימות. התרבות הפיליפינית אינה מעודדת הבעת רגשות שליליים או קשיים, ולכן המחקר פותח צוהר אל הקשיים שמטפלים פיליפינים חווים בעבודתם עם משפחות המשתייכות לתרבות המערבית, השונה משלהם. נוסף על כך, המחקר שופך אור על התמודדותם הרגשית והפרקטית עם קשיים אלו, המשקפת את תרבותם, את ניסיונם הטיפולי מבית ואת ערכי המשפחה שרכשו במולדתם.

This study examines the experiences of Filipinos who provide home care to older Israelis. The caregivers' perceptions of cultural values, as well as their previous personal experiences caring for their own family members were examined in relation to their experiences providing home assistance in Israel. Semi-structured, in-depth interviews with 15 workers were conducted using a purposeful iterative sampling method, allowing the sampling frame to be built gradually, based on the findings. The outcomes demonstrated that, for Filipino workers, creating family-like relationships with their employers is very important. The caregivers evaluated their employee-employer relationships based on the existence or absence of familial values common to their families of origin. The ability to address challenging situations at work was described as being dependent upon three main factors:
a) the degree of familiarity with similar challenges in the family of origin; b) the current employer-employee relationship; and c) previous personal experiences caring for elderly adults in the family of origin. A review of the interviews shows that prior experiences with challenging circumstances in the Philippines made similar situations in Israel more manageable, since workers tended to use coping strategies that were familiar to them. When faced with unfamiliar challenges at work, positive employer-employee relationships allowed workers to be more open and honest about difficulties. Workers with previous eldercare experience were often guided by personal beliefs when caring for their Israeli clients, even when those beliefs conflicted with the care recipient's wishes. More experienced workers demonstrated initiative, even when it threatened to damage the relationship with their employers and was at odds with cultural values that encourage obedience and avoidance of conflict. Filipino culture does not encourage the expression of negative emotions or hardships. Therefore, the current research provides a unique understanding of the challenges experienced by Filipino caregivers in their work with Israeli families
גיליונות אחרונים
הודעות
שיעמום הוא לא תמיד "סתם" שיעמום

פורסם בידיעות אחרונות

3/12/2017
מעריב | "שחררנו דעות קדומות": כך חיים 20 אלף ישראלים בגרמניה

ראיון עם פרופ' גד יאיר

1/4/2017
לא רק השכר: ההבדל האמיתי בין רופאים גברים לרופאות נשים

פורסם בוואלה

8/31/2016
ד"ר רעות שהם בתכנית סדר נשים

רשת א

8/29/2016
רווקים ורווקות באי החלטיות מתמשכת

רשת ב | שניים בשתיים

8/24/2016
דר' צמח אסיף, פסיכולוג קליני, מטפל זוגי מאונ' בר אילן- ערך מחקר על דפוסי קבלת החלטות בדייטים מספר מה מאפיין אנשים שמתקשים למצוא אהבה.

משפחה גרעינית גלי צה"ל

8/17/2016
ההיסטוריה מגיעה לאינטרנט

פורסם ב- IT Portal

8/9/2016
ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב אמהות עובדות- מחקר חדש בכתב העת מגמות.

השיחה נערכה ברשת ב' צבע הכסף יומן הכלכלה- אוגוסט 2016

8/3/2016
מחקר חדש: לאמא השפעה מכרעת על בחירתה המקצועית של הבת

פורסם בזמנים בריאים בידיעות אחרונות

10/25/2015
מדבריו של מר אליעזר שמואלי בכנס מגמות בחקר החברה הישראלית באוקטובר 2015

כנס מגמות בחקר החברה בישראל, לציון 65 שנה לכתב העת "מגמות" התקיים באוקטובר 2015 מדבריו של מר אליעזר שמואלי יו"ר הועד המנהל של מכון סאלד מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

10/15/2015