דף הבית אודות גיליונות קודמים כנסים וארועים רכישת מינוי צרו קשר Online first
כרך נא גיליון 1, ינואר 2017
רשימת מאמרים
ביטויי הקורבנוּת בעיתונות הישראלית במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
הדר בירן ודניאל בר־טל
סרט לבן, פדגוגיה שחורה: המבט הישראלי על דפוסי גידול ילדים בגרמניה
גד יאיר ורעות מירום
על ערביוּת וכמיהה לשִכחה: גורלה הסופי של קינת הנשים בהיסטוריה האורָלית של עולי תימן
טובה גמליאל
החזון וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי ושל פדגוגיות התבוננות
אורן אֶרגז
הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית
סיגלית צמח ואורלי שפירא־לשצ'ינסקי
מנהלים מעל ומעבר: ההתנהגות האזרחית הארגונית בקרב מנהלי בית ספר
ליאורה נוטוב ואנית סומך
פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי
זאב קאים ושלמה רומי
אופטימיות לא זהירה: כלי למדידת אופטימיות מן הטיפול התרופתי באיידס
גידי רובינשטיין
אמפתיה בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת בסכמות קוגניטיביות פונקציונליות של מטפלים ומטופלים
טלי שימקין
יעל אידיסיס ויובל וולף
חשיפה של מחלת הנפש של בן או בת ואיכות החיים של ההורים
רבקה דינר זיסק
רבקה תובל משיח ושלמה קרביץ
המפגש הבין־תרבותי של מטפלים פיליפינים עם הזקנים הישראלים שבטיפולם ועם בני משפחותיהם
אורנה אשכנזי וליאת איילון
טיפולוגיה חדשנית של המושג שעמום והשלכותיה על ייעוץ תעסוקתי
ענת רפופורט
לינה משותפת, מִשמוּע הגוף ואיפוק בהבעת רגשות בעיני בוגרי קיבוץ
גלי פלטי
תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולתו?
ענת אשד ויובל וולף
הבדלים בין־תרבותיים בדירוג חומרתם של מעשי רצח במשפחה בחברה רב־תרבותית
יובב עשת וציפי סלע
האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה
ליאת קוליק ואור כץ

הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית

סיגלית צמח ואורלי שפירא־לשצ'ינסקי


מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית ספרם ותחושת העצמתם הפסיכולוגית על־ידי מנהליהם לבין תפקודם של המורים בבית הספר. במחקר השתתפו 366 מורים מ־23 בתי ספר - 16 יסודיים ו־7 חטיבות ביניים, שנבחרו בבחירה אקראית מרשימת בתי הספר במחוזות החינוך בדרום הארץ ובמרכזה. בשלב הראשון הופצו שאלונים למורים שעסקו בתפיסותיהם בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהליהם ולתחושת העצמתם הפסיכולוגית על־ידי מנהליהם. לאחר כחצי שנה נאספו מן המורים דיווחים עצמאיים ורישומים בית־ספריים בנוגע להתנהגותם האזרחית בבית הספר, לאיחוריהם ולהיעדרויותיהם. ניתוח הנתונים התבסס על מבחני סובל, ניתוח נתיבים (SEM) ושיטת ה־bootstrapping. נמצא כי תחושת העצמה פסיכולוגית בשני ממדיה תיווכה בקשר בין תפיסות המורים בנוגע למנהיגות האותנטית של המנהל לבין התנהגותם האזרחית בבית הספר. נוסף על כך, נמצא כי תחושת העצמה פסיכולוגית בממד השפעה וחופש בקבלת החלטות תיווכה בקשר בין תפיסות המורים בנוגע למנהיגותו האותנטית של המנהל לבין התנהגויות הנסיגה שלהם - איחורים ונטייה לעזוב. מודל זה נמצא תקף הן לבתי ספר יסודיים והן לחטיבות ביניים. עם זאת, הממוצעים של תפיסת מנהיגות אותנטית, העצמה פסיכולוגית בשני ממדיה, תדירות התנהגות אזרחית ארגונית ותדירות היעדרויות נמצאו גבוהים יותר בקרב מורים מבתי הספר היסודיים לעומת מורים מחטיבות הביניים. אפשר להסביר את הממצא הזה באופיים המשתנה של הקשרים בין המנהל לבין מוריו בשלבי החינוך השונים. תרומתו התאורטית של המחקר היא הממצא שתפיסות המורים בנוגע למנהיגותו האותנטית של מנהל בית הספר קשורות בעת ובעונה אחת להתנהגויות מורים הנתפסות כחיוביות ולהתנהגויות המורים הנתפסות כשליליות. מבחינה מעשית, הממצאים עשויים לתרום לעיצוב מודל המדגיש את חשיבות תרומתה של המנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר לתחושת העצמה פסיכולוגית של המורים וליעילות בית־ספרית. הממצאים יסייעו בעיצוב הגדרת תפקידיו של מנהל בית הספר מתוך הדגשת היבטים אותנטיים, כגון מוסריות, מודעות עצמית ושקיפות.

This study examines the relationship between perceptions regarding authentic leadership, psychological empowerment organizational citizenship behaviors (OCB) and withdrawal behaviors among teachers.
Study participants included 366 Israeli teachers from 23 schools (16 elementary, and 7 middle schools). The research combined self-reports with school records from regular time intervals recording three withdrawal behaviors: lateness, absenteeism and intent to leave. The data analysis is based on Sobel tests, Structural Equation Modeling (SEM), and bootstrapping. We found that the two dimensions of psychological empowerment – "self-determination and impact," and "meaning and competence," mediated the relationship between authentic leadership and OCB. The "self-determination and impact" measurement was found to mediate the relationships between authentic leadership and lateness, and between authentic leadership and intent to leave. This model was found valid for both elementary and middle schools.
Nevertheless, the elementary teachers' mean scores were found to be higher than those of the middle school teachers. This finding can be explained in light of the principal's relationship with the teachers, which tended to vary according to school levels.
Findings should contribute to designing a model that emphasizes the importance of authentic leadership by principals as contributing to the professional empowerment of teachers. This, in turn, will increase teacher OCB and promote student achievement and opportunities.
גיליונות אחרונים
הודעות
שיעמום הוא לא תמיד "סתם" שיעמום

פורסם בידיעות אחרונות

3/12/2017
מעריב | "שחררנו דעות קדומות": כך חיים 20 אלף ישראלים בגרמניה

ראיון עם פרופ' גד יאיר

1/4/2017
לא רק השכר: ההבדל האמיתי בין רופאים גברים לרופאות נשים

פורסם בוואלה

8/31/2016
ד"ר רעות שהם בתכנית סדר נשים

רשת א

8/29/2016
רווקים ורווקות באי החלטיות מתמשכת

רשת ב | שניים בשתיים

8/24/2016
דר' צמח אסיף, פסיכולוג קליני, מטפל זוגי מאונ' בר אילן- ערך מחקר על דפוסי קבלת החלטות בדייטים מספר מה מאפיין אנשים שמתקשים למצוא אהבה.

משפחה גרעינית גלי צה"ל

8/17/2016
ההיסטוריה מגיעה לאינטרנט

פורסם ב- IT Portal

8/9/2016
ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב אמהות עובדות- מחקר חדש בכתב העת מגמות.

השיחה נערכה ברשת ב' צבע הכסף יומן הכלכלה- אוגוסט 2016

8/3/2016
מחקר חדש: לאמא השפעה מכרעת על בחירתה המקצועית של הבת

פורסם בזמנים בריאים בידיעות אחרונות

10/25/2015
מדבריו של מר אליעזר שמואלי בכנס מגמות בחקר החברה הישראלית באוקטובר 2015

כנס מגמות בחקר החברה בישראל, לציון 65 שנה לכתב העת "מגמות" התקיים באוקטובר 2015 מדבריו של מר אליעזר שמואלי יו"ר הועד המנהל של מכון סאלד מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

10/15/2015